عبارات جستجوی محبوب

 • 9 پین
 • 10 ولت
 • 10+ولت
 • 37 پین
 • atmega+8
 • atmega 8
 • atmel 8
 • usb
 • usb+to+mini+usb
 • آردوینو+پرو+مبتنی+۵+ولت
 • آردوینو+پرو+مبتنی+۵+ولتاژ
 • آردوینو+پرو+میلی+۵+ولتاژ
 • آردوینو پر مبتنی ۵ ولت
 • آردوینو پر مبتنی ۵ ولتاژ
 • آردوینو پر مگنتی ۵ ولت
 • آردوینو پر مگنتی ۵ ولتاژ
 • آردوینو پرو مبتنی ۵ ولت
 • آردوینو پرو مبتنی ۵ ولتاژ
 • آردوینو پرو مبتنی ۵ ولتی
 • آردوینو پرو مگنتی ۵ ولت
 • آردوینو پرو مگنتی ۵ ولتاژ
 • آردوینو پرو میلی ۵ ولتاژ
 • آردوینو پرو مینی ۵ ولتاژ
 • آی+سی
 • آی سی
 • ای+سی+6+پایه
 • ای+سی+LM2596HV
 • ای سی 6 پاور
 • ای سی 6 پای
 • ای سی 6 پایه
 • ای سی LM2596HV
 • برد
 • ترمینال+روبردی+پیچی+5+پین
 • ترمینال+روبردی+پیچی+6+پین
 • ترمینال روبردی پیچی 5 پین
 • ترمینال روبردی پیچی 6 پین
 • ترمینال پیچی 6 پین روبردی
 • خازن+۱۵+پیکو+فاراد+۲۵۰+ولت
 • خازن 100 میکروفاراد
 • خازن ۱۵ پیکو فاراد ۲۲۰ ولت
 • خازن ۱۵ پیکو فاراد ۲۵ ولت
 • خازن ۱۵ پیکو فاراد ۲۵۰ ولت
 • خازن ۱۵۰ پیکو فاراد ۲۵۰ ولت
 • دی+کانکتور+مادگی+۱۵+پین
 • دی+کانکتور+نری+37+پین+سر+کابلی
 • دی کانکتور مادگی ۱۵ پین
 • دی کانکتور مالتی ۱۵ پین
 • دی کانکتور میلی ۱۵ پین
 • دی کانکتور نری 37 پین سر کابل
 • دی کانکتور نری 37 پین سر کابلی
 • دی کانکتور نری 37 پین سر کاری
 • دی کانکتور نری ۱۵ پین ۹۰ درجه
 • رله کوچک 220
 • ساعت ایسی 16
 • سنسور
 • سنسور رطوبت خاک
 • سوکت+ایسی+16
 • سوکت ایسی 16
 • ماژول
 • ماژول+d1
 • ماژول+DHT11
 • ماژول+کارت+خوان
 • ماژول d1
 • ماژول DHT11
 • ماژول کارت خازن
 • ماژول کارت خوان
 • ماژول کارتخوان
 • مولتی+متر+دیجیتال
 • مولتی متر دیجیتال
 • پاور مبتنی ۵ ولت
 • پاور مبتنی ۵ ولتاژ
 • پر مگنتی ۵ ولت
 • پرو+مبتنی+۵+ولت
 • پرو+مبتنی+۵+ولتاژ
 • پرو+مینی+۵+ولت
 • پروب مبتنی ۵ ولت
 • پروب مبتنی ۵ ولتاژ
 • پروب مگنتی ۵ ولت
 • پروب مگنتی ۵ ولتاژ
 • پروب مینی ۵ ولت
 • پرو مبتنی ۵ ولت
 • پرو مبتنی ۵ ولتاژ
 • پرو منفی ۵ ولت
 • پرو مگنتی ۵ ولت
 • پرو مینی ۵ ولت
 • پرو مینی ۵ ولتی
 • چیپ ال ای دی ۱ وات
 • چیپ ال ای دی ۱ ولت
 • کانکتور
 • کانکتور 3 پین
 • کانکتور نشده
 • ۱۰+ولت
 • ۱۰ ولت
 • ۴۰+پین
 • ۴۰+پین+GPIO
 • ۴۰ پین
 • ۴۰ پین gfhs
 • ۴۰ پین GPIO
 • ۴۰ پین gprs
 • ۴۰ پین gps