بردهای توسعه

مشاهده به عنوان مشبک لیست

۲۱ آیتم

تنظیم جهت نزولی
  1. کامپیوتر تک بردی رسپبری پای ۴ (Raspberry Pi 4)
    کامپیوتر تک بردی رسپبری پای ۴ (Raspberry Pi 4)
    از حداقل ‎4,650,000 تومان
صفحه‌ی
تا بر صفحه