رسپبری پای

مشاهده به عنوان مشبک لیست

۳ مورد

تنظیم جهت نزولی
  1. کامپیوتر تک بردی رسپبری پای ۴ (Raspberry Pi 4)
    کامپیوتر تک بردی رسپبری پای ۴ (Raspberry Pi 4)
    از حداقل ‎4,650,000 تومان
تا بر صفحه