درباره ما

میکروابزار یک فروشگاه اینترنتی است که درمورد قطعات و ماژول های الکترونیکی و فعالیت دارد. 

اینترنت اشیا و کامپیوترهای تک بردی محور اصلی فعالیت های ما می باشد و با برخی از بهترین شرکت های فن آوری همکاری می کنیم تا آخرین محصولات ، نوآوری ها و خدمات را به دانشجویان و کارآفرینان گرفته تا طراحان صنعتی ارائه دهیم. خدمات ما فقط فروش سخت افزار نیست بلکه ترکیبی منحصر به فرد از نرم افزار ، پشتیبانی توسعه و خدمات ساخت هم ارائه می دهیم تا درتولید ایدههای جدید و تبدیل آنها به واقعیت تجاری الهام بخش باشیم.